LOS - Lubelski Ośrodek Samopomocy - zajmuje się wspieraniem innych organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego.
Misją jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji (stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych i innych organizacji i ruchów obywatelskich)
Oglądasz archiwalną wersję serwisu; Nastąpi automatyczne przekierowanie; Jeśli chcesz pozostać naciśnij ESC na klawiaturze

Aktualności »

Zapytanie ofertowe - druk plakatów i ulotek - unieważnione

W związku z realizacją projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów – Puławy - Kazimierz Dolny” Lubelski Ośrodek Samopomocy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie i druk plakatów i ulotek.

 

-- Zaptanie ofertowe --

Zapytanie ofertowe - druk plakatów i ulotek - unieważnienie

 

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/LOS/Z /ESZ

na opracowanie i druk materiałów promocyjnych

 

Lubelski Ośrodek Samopomocy unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.11.2011 r. dotyczącego wyboru Wykonawcy materiałów promocyjnych w ramach projektu „EUROszansa dla Lubelszczyzny - budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego Nałęczów - Puławy - Kazimierz Dolny".

 

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na niniejsze zadanie zostaje unieważnione z uwagi, iż postępowanie obarczone było wadą w zakresie wymogów stosowanych w odniesieniu do opisu  przedmiotu zamówienia oraz uniemożliwiającą obiektywną ocenę ofert.

 

Lublin. III Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Po raz trzeci w Lublinie odbędzie się Forum Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Tematami spotkania będą m.in. modele współpracy samorządu z NGO oraz inicjatywa lokalna.

Zmiana terminu i miejsca obrad I Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin

Z uwagi na duże zainteresowanie I Kongresem Organizacji Pozarządowych
Miasta Lublin oraz głosami, że nie wszystkie zainteresowane organizacje
zgłosiły swój udział, ulega zmianie termin i miejsce obrad.

Zmiana serwisu www LOS

Szanowni Państwo,

aktualna wersja serwisu www Lubelskiego Ośrodka Samopomocy znajduje się pod adresem:

www.los.lublin.pl/www1

Zobacz wszystkie aktualności »

www.lubelskie.ngo.pl
Organizacje Pożytku Publicznego -OPP